שער רביעי אור ולראות קול ולשמוע שיעור 5

 

האדם פיתח יישומים טכנולוגיים של בליעת אור.
דוד השמש , חממה, מדגרה הם דוגמאות לשימוש גלגול אנרגיית האור לחום.
דודי שמש מורכבים מארבעה חלקים עיקריים. קולטי שמש , דוד לאגירת מים, צינורות להובלת מים וגוף חימום חשמלי.
קרני האור חודרות דרך לוח הזכוכית ופוגעות בפח השחור שבקולטי השמש חלק מקרינת האור הנבלעת גורמת לחימום הפח השחור, החום שאינו יכול לברוח בגלל הזכוכית מחמם את צינורות הנחושת והמים שבתוכם. המים החמים עולים למעלה ואת מקומם תופסים מים קרים שגם הם מתחממים.

אירית מדעים