שער רביעי אור ולראות קול ולשמוע שיעור 2

 

האור הנפלט ממקור אור מתקדם לכל הכיוונים.
האור נע לכל הכיוונים אך רק בקווים ישרים. מסלול זה נקרא קרני אור.
את קרני האור אי אפשר לראות.