שער רביעי אור ולראות קול ולשמוע שיעור 1

 

ללא אור לא תיתכן ראיה.
הראיה היא זאת המאפשרת היכרות עם הסביבה ומקילה על ביצוע רוב הפעילות.
חושך = היעדר אור.
האור הוא תנאי הכרחי לראייה.
גוף הפולט אור ממנו לסביבה נקרא מקור אור
ישנם
גופים המפיצים אור ונקראים מקורות אור וישנם גופים מחזירי אור .
קיימים מקורות אור טבעיים: שמש, ברק, צמחים, בעלי- חיים תופעות טבע.
אי אפשר ללכוד את האור ממקור אור טבעי לשימוש מאוחר יותר. כדי להשתחרר מהתלות במקורות אור מהטבע, יצר האדם טכנולוגיה למאור.