שער שלישי - מידע ותקשורת שיעור 5 תקשורת בעולמם של בעלי חיים

 

תהליך התקשורת הוא מאפיין חיים הקשור למאפייני חיים אחרים. אין רבייה ללא תקשורת, במקרים רבים אין הזנה ללא תקשורת.
בין בעלי חיים מתקיימים תהליכי תקשורת: קיימת תקשורת בין בעלי חיים השייכים לאותו המין ותקשורת בין מינים שונים.
התקשורת בין בעלי חיים של אותו המין הכרחית לצורך תהליך הרבייה, לצורך קביעת תחומי מחיה, דאגה לצאצאים וכו