שער שלישי - מידע ותקשורת שיעור 4 תקשורת עם הסביבה

 

כדי לקיים תקשורת חייבת להיות "שפה" משותפת בין השותפים. ה"שפה" היא כל סוג של מערכת סימנים שהשותפים לתהליך התקשורת יכולים הן לקלוט והן לעבד.
תהליך התקשורת הוא תהליך שבו מעבירים מידע זה לזה ומגיבים עליו.

אפשר לתאר את תהליך התקשורת בעזרת תרשים

.

תהליך תקשורת