שער שלישי - מידע ותקשורת שיעור 3 בכפר הגלובלי

 

במאה העשרים התרחבו מאוד אמצעי התקשורת והעברת המידע בין בני אדם בכל העולם. הפצה מהירה ונרחבת של מידע באמצעות התקשורת מטשטשת גבולות תרבותיים ומדיניים.
"הכפר הגלובלי" -  הוא מושג הבא לתאר את המצב שיצרה התקשורת האלקטרונית, שהפכה את העולם למעין כפר קטן אחד.

מערכות התקשורת הממוחשבות, מאפשרות להשיג מידע במהירות ובקלות, אך עלולות לפגוע בזכותם של אנשים לפרטיות ולגרום נזק לאנשים ולארגונים רבים.