שער שלישי - מידע ותקשורת שיעור 1 אנשים משתמשים במידע

 

בני האדם מקיימים תקשורת ביניהם לשם סיפוק צרכים אישיים וצרכים חברתיים-תרבותיים. המידע נחוץ כדי להחליט על פעולות פשוטות או מורכבות כמו אילו בגדים ללבוש בבוקר או כיצד האוויר המזוהם משפעי על הסביבה?
המידע הוא צורך קיומי בחברת בני האדם והוא משקף הן צרכים אישיים והן צרכים חברתיים.

אירית