כתה ו שער שני אנרגיה בפעולה שיעור 8-9

יש לשלם עבור  השימוש באנרגיה חשמלית. חשבון החשמל מחשב את הצריכה החשמלית בבית.
עבור צריכת החשמל משלמים כל מי שצורך חשמל.
התשלום עבור החשמל מכסה את ההוצאות של הפקת החשמל בתחנת הכוח ועברתו לצרכנים.
מונה החשמל מסכם את כמות החשמל שצורכים
הפעלה בו זמנית של מכשירים הצורכים יחד חשמל רב תגרום למצב של עומס יתר ולהפסקת  חשמל.
צרכנות נבונה פרושה שימוש יעיל בחשמל וחיסכון בהוצאות כספיות. (בכירה במכשיר הנכון, חימום במידה הדרושה, בידוד החדרים, שימוש בחשמל בשעות צריכה נמוכה.)
שעון קיץ נועד לחסוך אנרגיה חשמלית למדינה תוך ניצול טוב יותר של שעות האור הטבעי.
כאשר יש ביקוש יתר מתחנת הכוח, מופסקת הספקת החשמל לאזורים מסוימים, כדי להתאים את צריכת החשמל ליכולת ההפקה של התחנה.
אחד המרכיבים בעלות מוצרים (מחיר המוצרים) הוא עלות החשמל הדרוש לייצורם.
צריכת החשמל הביתית  גדולה יותר מכל ענף אחר במשק.
על מנת לחסוך בחשמל רצוי לא להשאיר מכשיר חשמלי פועל ללא צורך.

לשימוש בחשמל יש מחיר סביבתי – ככל שמפיקים יותר חשמל, כך מזהמים יותר את האוויר