כתה ו שער שני אנרגיה בפעולה שיעור 7

עיבוי - זה תהליך שבו הופכים מצב צבירה של גז למצב צבירה של נוזל.
המעבה - הוא מערכת מי קירור.
המעבה בתחנת הכוח משמש לקירור ולעיבוי הקיטור והפיכתו למים.
תחנת-כוח המונעת בקיטור חייבת להבנות בקרבת מאגר מים .
המים הנשאבים מהים למעבה חוזרים לים חמים וגורמים לחימום מי הים.
חימום המים בסביבת תחנת הכוח משפיעה על הצמחים ובעלי-החיים הנמצאים בים.
בחדר הבקרה מפקחים על תהליך הפקת החשמל וכל המערכות הקשורות בהפקת החשמל.
בזמן בעירת חומרי דלק, נפלט עשן לאוויר ונשאר אפר בתחתית התנור.
העשן הנפלט מארובות תחנת הכוח, מכיל חומרים רעילים המשפיעים על בריאות האדם, הצומח והחי.
הפעלת תחנת-כוח גורמת זיהום סביבתי, זיהום אוויר וזיהום הים.
בתחנת- הכוח בונים ארובות גבוהות על-מנת לפזר את חומרי הזיהום למרחקים.
חימום המים בסביבת תחנת-הכוח משפיעה על הצמחים ובעלי-החיים הנמצאים בים.
בתחנת ניטור ( שמירת איכות הסיבה), מודדים את ריכוז החומרים המזהמים שנמצאים באוויר. ומספקים מידע על סוג מזהמי האוויר ועל הריכוז שלהם.