כתה ו שער שני אנרגיה בפעולה שיעור 6

ליבה של תחנת-הכוח הוא הגנרטור.
סיבוב הסליל בגנרטור גורם להפקת זרם חשמלי.
הטורבינה היא גלגל גדול המסובב את המגנט שבגנרטור.
ניתן לסובב את הטורבינה באמצעים שונים: רוח, מים בתנועה וקיטור.
קיטור זה אדי מים שהורתחו.
רוב תחנות הכוח הן  פחמיות - קיטוריות.
תחנת הכוח הראשונה בישראל בשימוש בטורבינות מים (הידרואלקטרי) , הוקמה בנהריים.
מקורות חומרי הדלק בעולם נמצאים במדינות שונות.