כתה ו שער שני אנרגיה בפעולה שיעור 5

חשמל מפיקים במתקנים גדולים - בגנרטור שבתחנת הכוח.
דינמו של אופניים, הוא מכונה המפיקה זרם חשמלי המדליק אור בפנס של אופניים.
בדינמו של אופניים מופק חשמל על-ידי חיבור הדינמו לאופניים ולפנס וסיבוב גלגל האופניים.
הדינמו מורכב ממגנט ומסליל.
תנועת סליל חשמל סביב מגנט או תנועת מגנט בחלל סליל, גורמת להפקת זרם חשמלי.
דרושים גנרטורים גדולים על-מנת לענות על הביקוש לחשמל.
תא סולרי  )תא פוטו וולטאי ( : מתרחשת הפיכה של אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית.  התהליך מתבצע באמצעות חומרים הנקראים חומרים מוליכים למחצה  )כמו הסיליקון (
, דרכם עוברים המטענים רק בכיוון אחד ובכך יוצרים זרם חשמלי .
לשימוש בתא סולרי יש יתרונות :
 אנרגיה זמינה   (ללא תשלום (  , שמקורה בשמש והשימוש בה אינו מלווה בזיהום סביבתי.  עדיין אין ניצול של תאים סולריים להפקת אנרגיה חשמלית, שתספק את הצרכים של ערים גדולות ושל כל המדינה.  אחד החסרונות של תאים סולריים הוא שטח הפנים הגדול הדרוש כדי להפיק אנרגיה חשמלית בכמות גדולה יותר.