כתה ו שער שני אנרגיה בפעולה שיעור 4

השימוש בחשמל המופק באמצעות הסוללה נוח בזכות הניידות שלה ואי התלות בתחנת הכוח,  הסוללה זולה, וניתן לנייד אותה.
הסוללה היא מקור שאנרגיה חלש, זמן החיים שלה קצר, לא ניתן להשתמש בה במכשירים הזוללים חשמל (מכונת כביסה), בסיום השימוש הסוללה רעילה ומזיקה לסביבה.