כתה ו שער שני אנרגיה בפעולה שיעור 3

יחידת המדידה של הזרם החשמלי נקראת  אמפר.
מד זרם הוא מכשיר המאפשר לגלות זרם חשמלי במעגל.
אמפרמטר מאפשר לגלות זרם חשמלי חלש

מיקרו אמפר מאפשר לגלות זרם חשמלי, שאמפרמטר רגיל אינו מסוגל לגלות