שער ראשון קשרי קיום שיעור 8 כתה ו

שדה בור, חורשה, אגם או כל סביבת חיים באזור גיאוגרפי על  כדור-הארץ הם דוגמאות למערכת אקולוגית.
על האדם מוטלת האחריות לשמור על הסביבה, כדי למנוע פגיעה במערכות האקולוגיות השונות.

פגיעה באחד ממרכיבי הסביבה הדוממים או החיים עלולה לגרום לפגיעה ביצורים חיים רבים.
המרכיבים של מערכת אקולוגית כוללים מרכיבי סביבה דוממים ומרכיבי סביבה חיים, והקשרים ביניהם.

תשובה לשאלה 8 במבט חוזר

האדם משפיע על האוויר בכך שהוא מזהם אותו ופוגע באופן ישיר ביצורים חיים   רגישים וכן גורם לתופעות כמו
התחממות כדור הארץ שאף היא פוגעת ביצורים חיים .
האדם משפיע על כמות המים : בגלל שאיבת יתר הוא
גורם להתייבשות מקורות מים ופוגע ביצורים חיים התלויים במים לקיומם בסביבה , כמו כן הוא גורם לזיהום
המים ובכך פוגע בתפקודם של יצורים חיים רגישים ובבריאותם .
האדם משפיע על טמפרטורת הסביבה
זיהום
האוויר גורם לשינויי אקלים כמו התחממות כדור הארץ . התחממות זו פוגעת ביצורים חיים שגופם מותאם
לטמפרטורות נמוכות יותר .