שער ראשון קשרי קיום שיעור 7 כתה ו

קשר קיום מסוג תחרות, מתקיים בין יצורים חיים המתחרים על משאב קיום מסוים כמו: אוויר, מים מזון, שכמותו בסביבה מוגבלת

בשרשרת המזון קיימים סוגים שונים של קשרים:

    קשר טורף נטרף (מקור המזון של יצור חי אחד הוא ייצור חי אחר).

    קשר הדדיות (קשר של שיתוף פעולה. יצורים חיים מספקים זה לזה צרכים שונים לקיומם. שני היצורים מרוויחים).

    קשר של טפיל פונדקאי. (הטפיל מתקיים על חשבון הפונדקאי). הטפיל מרוויח, אך אינו יכול לחיות ללא הפונדקאי, בעוד שהפונדקאי מפסיד.

תולעים, זבובים, פטריות, חיידקים ועוד נקראים מפרקים. הם אוכלי שיירים ומפרקים אותם.

שרשרות מזון אחדות, הקשורות זו בזו יוצרות את מארג המזון.