שער ראשון קשרי קיום שיעור 6 כתה ו

שרשרת המזון מתארת קשרי תזונה בין יצורים חיים. מי נאכל על-ידי מי?
צמחים הם החוליה הראשונה בכל שרשרת מזון, אחריה הצמחוניים ואוכלי הבשר.
הצמחים מכונים יצרנים, כי הם מסוגלים לייצר חומרי מזון לקיומם.
בעלי-חיים מכונים צרכנים, כי הם מנצלים לקיומם חומרי מזון המצויים בצמחים
    בשרשרת המזון קיימים סוגים שונים של קשרים:

קשר טורף נטרף (מקור המזון של יצור חי אחד הוא ייצור חי אחר).

קשר הדדיות (קשר של שיתוף פעולה. יצורים חיים מספקים זה לזה צרכים שונים לקיומם. שני היצורים מרוויחים).