שער ראשון קשרי קיום שיעור 5 כתה ו

על-פני כדור-הארץ מתקיים טווח טמפרטורות המתאים לקיומם של יצורים חיים.
קיומם של יצורים חיים מושפע מטמפרטורת הסביבה.
לבעלי-חיים ולצמחים יש התאמות במבנה ובהתנהגות המאפשרות להם להתקיים בתנאי טמפרטורה קיצונית.
האדם משפיע על הרכב האטמוספרה.
אוויר מזוהם עלול לשנות לרעה את תנאי הסביבה הייחודיים המתקיימים על פני כדור הארץ
האדם אחראי לזיהום האוויר כתוצאה מפעילות שלו. (שרפת חומרי דלק)
על האדם מוטלת  חובה קיומית ואחריות מוסרית לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בסביבה.

קשרי קיום