שער ראשון קשרי קיום שיעור 4 כתה ו

אספקת מים לסביבות דלות במים מאפשרות פיתוח אזורים אילו וניצולם למחייה.
ניצול מקורות המים על-ידי האדם פוגעת, במקרים רבים, באיכות המים ומשפיעה על יצורים חיים אחרים המתקיימים בסביבה.
על האדם מוטלת אחריות לשמור על מקורות המים מפני פגיעה וזיהום.
כדור הארץ עטוף במעטפת אוויר שקופה המאפשרת קיום. מעטפת האוויר נקראת אטמוספרה.
האטמוספרה של כדור הארץ נקראת אוויר.
האוויר הוא תערובת של גזים הכוללים : חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני, אדי מים וגזים אחרים.
שלושה מרכיבים סביבתיים הקשורים באטמוספרה מאפשרים חיים:
האטמוספרה מכילה חמצן.  
האטמוספרה מאפשרת טמפרטורה מתאימה.  
האטמוספרה מצמצמת חדירה של קרינה על-סגולית.

מבנה גופם של יצורים החיים והתנהגותם מותאמים לקיום בסביבה שהם חיים בה.