שער ראשון קשרי קיום שיעור 3 כתה ו

כדור הארץ הוא כוכב הלכת היחידי במערכת השמש, שבו יש מים במצב צבירה נוזל.
יצורים חיים חייבים לשמור על כמות מים קבועה בגופם.
מים יכולים להופיע במצב צבירה, נוזל, מוצק וגז.
בסביבות דלות מים מתקיימים יצורים, שיש להם התאמות במבנה הגוף ובהתנהגות לקיום בסביבה זו.

צמחים החיים בסביבה דלת מים מותאמים במבנה ובהתנהגות לחיים בסביבה זו על-ידי שלכת קיץ (חיסכון במים), מערכת שורשים (קליטה יעילה של מים) ועלים בשרניים (אגירת מים).
קשרי קיום