שער ראשון קשרי קיום שיעור 2 כתה ו

אור השמש הוא מרכיב סביבתי חיוני לקיום החיים בכדור הארץ.  העדר אור השמש לא יתקיימו חיים בכדור הארץ.
הצמחים זקוקים לפחמן דו-חמצני, למים, למינרלים ולאור על-מנת לייצר חומרי מזון הדרושים לקיומם ולהתפתחותם.
מבנה הצמח וצורתו מותאם לקליטת אור: העלים יוצרים משטח גדול לקליטת אור והם פרושים בקצה הצמח.
קיום מסוג תחרות, מתקיים בין יצורים חיים המתחרים על משאב קיום מסוים כמו: אוויר, מים מזון, שכמותו בסביבה מוגבלת.

בסביבת חיים שקיימת בהם תחרות על אור, מתקיימים צמחים בעלי התאמות מיוחדות לקליטת אור, כמו צמחים מטפסים וצמחים הנובטים על גבי עצים.
קשרי קיום