שער ראשון קשרי קיום שיעור 10 כתה ו
המונח "טביעת רגל אקולוגית"  המתאר את ההשפעה של האדם על המערכת הטבעית, כלומר, מידת ההשפעה האדם על הטבע, והיא נמדדת ביחידות של שטח, כך שלכל אדם קיימת יחידת קרקע, המספקת את כל צרכיו.