שער ראשון קשרי קיום שיעור 1

מגוון המינים בטבע הוא מונח המבטא את רבגוניותם של היצורים החיים בכל סביבה .
מזון, מים, אויר טמפרטורה מתאימה, הם מרכיבי הסביבה ההכרחיים לקיומם של יצורים חיים.
קיומם של יצורים חיים תלויים במרכיבי סביבה חיים ובמרכיבי סביבה דוממים.