כתה ה מערכת השמש והיקום שיעור 5
הנחיתה הראשונה של האדם על הירח ( 1969), היא אחד האירועים החשובים .בתולדות חקר החלל וחקר האנושות
חללית
חלל