כתה ה מערכת השמש והיקום שיעור 4
אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל מאפשרים לאסוף מידע (טלסקופ), תנועה בחלל (טילים, חלליות, מעברות חלל), ולשהות בחלל (מושבות חלל, חליפות ).חלל
האסטרונומים הקדומים השתמשו, בעיקר, בעיניהם ובמכשירים פשוטים לעריכת
,תצפיות ומדידות. היעדר מכשור הגביל את הידע המדויק על אודות היקום והוביל להתפתחות אמונות ותפיסות עולם שהסתמכו על מיונם של הצופים .בכוכבים
,גלילאו היה הראשון, שהשתמש בטלסקופ לצפייה בירח ובכוכבי הלכת נוגה שבתאי וצדק1.  בתצפיותיו בירח גילה שפני הירח אינם חלקים, אלא בנויים ,מ"רמות" ומ"ימות", בדומה למבנה כדור הארץ , הדבר הוביל אותו למסקנה . שהירח בנוי מחומרים “ארציים"
.טלסקופ – מכשיר לצפייה במרחקים

טלסקופ החלל – טלסקופ הפועל בחלל, אוסף מידע על החלל ועל הגופים שם ומעביר אותם לכדור-הארץ

חללית