כתה ה מערכת השמש והיקום שיעור 2
.כוכב, הוא גוף בחלל המפיץ חום ואור. השמש היא כוכב
כוכב-לכת הוא גוף כדורי בחלל, המקיף כוכב, הוא אינו מפיץ אור אך יכול להחזיר .אור
.ירח הוא גוף בחלל, המקיף כוכב-לכת
,תשעת כוכבי-הלכת המקיפים את השמש הם: כוכב-חמה, נוגה, כדור-הארץ .מאדים, צדק, שבתאי, אורנוס, נפטון ופלוטו
.כוכבי-הלכת שונים זה מזה בתכונותיהם ובמרחק שלהם מהשמש

.כדור הארץ הוא כוכב=הלכת היחיד במערכת השמש, שידוע לנו כי יש עליו חיים

.כל הגופים המקיפים את השמש מהווים יחד עם השמש את מערכת השמש

יקום

מדעים
שביל החלב