כתה ה שער שני מבט נוסף אל תוך מים לחיים וקל לעיכול שיעור 9

לעצמות הגוף מספר תפקידים:
משתתפות בתנועה    
מגנות על איברים פנימיים.     
מעניקות את הצורה (יציבות)
השרירים מחוברים לעצמות בעזרת גידים.
יציבות נכונה תורמת לתפקוד תקין, לתחושת נוחות, להופעה נאה ודימוי עצמי וחברתי חיובי ולאיכות חיים.
כדי להרגיש טוב יותר ולהיות בריא כדאי לשבת ולעמוד בצורה נכונה.

היציבה שלנו משפיע על הבריאות
גוף בריא