כתה ה שער שני מבט נוסף אל תוך מים לחיים וקל לעיכול שיעור 6

להרגלי תזונה יש השפעה ניכרת על מצב רוחנו, על תפקודנו ועל הרגשתנו
הרגלים משפיעים על דברים רבים שאנו עושים ומושפעים מגורמים שונים.

תפריט בריא אינו מספיק. חשוב לעשות פעילות גופנית באופן קבוע
פירמידת המזוןפירמידת המזוןגוף בריא