משאבי טבע שיעור 7 כתה ה

מסג – מתכת הנוצרת מערבוב שתי מתכות או יותר ולה תוכנות שונות במקצת מתכונות המתכות המרכיבות אותה