משאבי טבע שיעור 5 כתה ה

ברזל, נחושת, אלומיניום, ועוד שייכים לקבוצת חומרים הנקראת מתכות
התכונות המשותפות למתכות הם: רובן במצב צבירה מוצק,  הן קשות, בעלות ברק, בצע אפור כסוף, רובן ניתנות לריקוע, אינן שבירות, רובן משמיעות צליל בהקשה, ניתנות להתכה, (ממוצק לנוזל) , מוליכות חום, מוליכות חשמל.
התכונות המשותפות למתכות באות לידי ביטוי באופן שונה במתכות שונות, כמו הולכת חשמל חלק מהמתכות מוליכות טוב וחלק פוחת