טכנולוגיה במחשבה תחילה כתה ד שער רביעי שיעור 5

מוצר המורכב ממספר רכיבים ומנגנונים אשר פועלים יחד ובתיאום כדי להשיג מטרה.  נקרא "מערכת"
קומקום חשמלי, מכונית מחשב, טלפון הם מערכות טכנולוגיות.