טכנולוגיה במחשבה תחילה כתה ד שער רביעי שיעור 4

 

תהליך התיכון מנסחים את הבעיה, מגדירים דרישות לפתרון, מגדירים אילוצים, מעלים רעיונות, בוחרים את הפתרון המתאים ביותר, בוחרים חומרים מתאימים, בונים את המוצר ומעריכים

 

d_4