טכנולוגיה במחשבה תחילה כתה ד שער רביעי שיעור 3

 

תהליך התיכון הוא תהליך של פתרון בעיות בטכנולוגיה.

תהליך התיכון הוא תהליך שתחילתו בזיהוי בעיה וצורך וסיומו בבניית מוצר שמספק פתרון לבעיה זו.

טכנולוגיה