כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 8

באטמוספירה של כדור-הארץ מתעבים האדים לעננים. מהעננים יורדים המשקעים: גשם, שלג וברד. ללא האטמוספירה לא היו משקעים.
מים מתאדים מהים ומהיבשה ומתעבים לעננים. מהעננים יורדים משקעים על היבשה ועל הים. כך מתחדשים מקורות המים. תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוב ונקרא “מחזור המים".
האדם מזהם את מי-הים בשפכים, בדלקים ובנפט ממיכליות.
מי-ים מזוהמים, פוגעים בבני-האדם וביצורים חיים המתקיימים במים.
על האדם מוטלת האחריות לדאוג ולצמצם נזקים.