כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 7

נקודת  הקיפאון של מים הם ° C 0     בטמפרטורה זו המים נהפכים לקרח.
התכה (הפשרה) כאשר חומר הופך ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל.
מים מפשירים כאשר הטמפרטורה גבוהה יותר מ- 0.
תרמומטר (מד-חם) הוא מכשיר המודד טמפרטורה .
מד-חם מעבדתי ניתן למדוד טמפרטורה עד 
° C 100 והנוזל שבצינורית משתנה כל הזמן.
מד-חם רפואי ניתן למדוד טמפרטורה עד  
° C 42 והוא נעצר לאחר שהוא מגיע לטמפרטורה של הגוף.