כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 6

מים וחומרים אחרים יכולים לעבור ממצב צבירה אחד לאחר באמצעות חימום (אספקת אנרגיית חום) או באמצעות קירור  (גריעת אנרגיית חום).
כאשר נוזל הופך למוצק בעזרת קירור ,  זוהי התמצקות. (הקפאה)
כאשר מוצק הופך לנוזל בעזרת חימום ,  זוהי התכה.
כאשר גז הופך לנוזל בעזרת קירור ,  זוהי התעבות
.
כאשר נוזל הופך לגז בעזרת חימום ,  זוהי התאדות.

כאשר חומר עובר ממצב למצב החומר נשאר אותו חומר — הרכבו של החומר לא משתנה.