כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 5

חומרים שונים נמצאים ב -3 מצבי צבירה: מוצק, נוזל וגז.
מוצק: בעלי צורה קבועה, הם אינם זורמים, אנו מייצרים מוצרים מחומרים.
נוזל: חסרי צורה קבועה והם זורמים, כאשר מכניסים נוזל לכלי הוא שוקע לקרקעית הכלי ומקבל את צורת הכלי. אנו מנצלים את זרימת הנוזלים להנעת מכונות.
גזים: בדרך כלל חסרי צבע, חסרי צורה קבועה וזורמים, כאשר מכניסים אותם לכלי, הם מתפזרים בכל נפח הכלי ומקבלים את צורת הכלי.