כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 4

בסביבה יש חומרים במצב צבירה מוצק, במצב צבירה נוזל ובמצב צבירה גז.
כל המוצקים תופסים מקום — הם בעלי צורה קבועה ואינם זורמים;
כל הנוזלים תופסים מקום — הם משנים את צורתם בהתאם לצורת הכלי שבו הם נמצאים והם זורמים; כל הגזים תופסים מקום — הם מתפזרים בתוך הכלי שבו הם נמצאים והם ומתפזרים