כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 3

משקעים (גשם, שלג וברד), טמפרטורת הסביבה ורוח הם המרכיבים של מזג האוויר, ואפשר למדוד אותם באמצעות מכשירי מדידה.
מעקב אחר מזג האוויר מאפשר לנו לתכנן את סדר-היום שלנו.
לחומרים (בכל מצב צבירה) יש נפח ויש כמות. נפח מודדים ביחידות של סמ"ק ושל ליטר; כמות מודדים ביחידות של גרם ושל קילוגרם.
מים המגיעים לים מכילים מלחים שמקורם ביבשה. מלחים אלה מקנים למי הים את מליחותם