כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 2

מים זורמים תמיד למקום נמוך יותר.
אגם נוצר, כאשר אין למים אפשרות לזרום  למקום נמוך יותר.

השימוש במים ובאוויר כרוך בנזק סביבתי: זיהום מקורות המים וזיהום אוויר.

ישנן דרכים לצמצום זיהום האוויר: לחסוך בחשמל ובחומרי דלק; למצוא מקורות דלק חלופיים שאינם מזהמים; להשתמש בחומרי דלק איכותיים, אשר אינם פולטים בשריפתם חומרים מזהמים ועוד.
ישנן דרכים לצמצום זיהום המים: טיהור שפכים, הימנעות מהשלכת פסולת ומניעת דליפה של חומרי דלק וחומרים מסוכנים אחרים למים.
בני האדם מנצלים את החמצן שבאוויר לתהליך הפקת אנרגיה מחומרי דלק.