כתה ד שער שני אוויר ומים שיעור 1

את כדור-הארץ עוטפת תערובת של גזים הנקראת “אטמוספירה".
רוב שטחו של כדור-הארץ מכוסה במים — זוהי ה"הידרוספירה".
רוב המים נמצאים באוקיינוסים.
רק כשליש משטח כדור-הארץ הן היבשות, שעליהן מתקיימות רוב הפעילות האנושית
.
למים שימושים רבים: בבית, בחקלאות, בתעשייה, בתחבורה ועוד. (רחצה, השקייה, הפקת חשמל, קירור ועוד).
השימוש במים ובאוויר כרוך בנזק סביבתי: זיהום מקורות המים וזיהום אוויר.