שימוש במים

הימים והאוקיינוסים משמשים סביבת חיים ליצורים חיים רבים כמו דגים , צמחי מים , רכיכות.
למים שימושים רבים: בבית, בחקלאות, בתעשייה, בתחבורה בקיט, ועוד. (רחצה, השקיה, הפקת חשמל, קירור ועוד).
מים שיש בהם לכלוך או חומרים מזיקים הם מים מזוהמים.
מים מזוהמים יכולים לחלחל למי התהום ולזהם אותם וכך יכולים להיפגע מי השתייה הזיהום פוגע בכל היצורים החיים.
חלק מהחומרים המזהמים הם חומרים חסרי צבע , לאחר שהם מתמוססים במים ולכן הם אינם נראים לעין.
מי התהום ומקווי מים מזדהמים על ידי שפיכת מי שפכים (מי ביוב) זיהום על ידי מפעלי תעשיה  זיהום חומרי דלק, סוללות .

מי ים מזוהמים פוגעים בבני-האדם וביצורים חיים המתקיימים במים.