אנרגיה בפעולה
המעלג החשמלי
אירית

בפעילות זו נכיר את המעגל החשמלי ושימושיו, נבדוק אילו חומרים מוליכים, אילו מבודדים, נלמד מושגים וסימנים מוסכמים למעגל החשמלי

במהלך הסיור תפגשו משימות עם מידע, הסבר קצר, או הפנייה לאתר אינטרנט  וכמובן פעילות

בהצלחה

הכינה אירית כהן

Untitled Document
 

עדכון האתר והתאמתו למסמך האב תשע"ה יתבצע בשלבי. בשלב הראשון מתעדכנת שכבה ד

 

 

Untitled Document