אנרגיה בפעולה פרק ראשון חשמל בפעולה שיעור 3

 

בעזרת המתג אפשר לסגור ולפתוח את המעגל החשמלי .
חומרים, הסוגרים מעגל חשמלי, נקראים מוליכי חשמל. הנחושת, המצויה בחוט-החשמל, היא דוגמה לחומר מוליך חשמל.
חומרים, שאינם סוגרים מעגל חשמלי, נקראים מבודדים. הפלסטיק, שממנו עשויה עטיפת חוט-החשמל, הוא גודמה לחומר מבודד.
חלקי המעגל החשמלי עשויים מחומרים מוליכי חשמל טובים.