אנרגיה בפעולה פרק ראשון חשמל בפעולה שיעור 2

 

המרכיבים של מעגל חשמלי הם : מקור חשמל  )מקור אנרגיה חשמלית (, מוצר חשמלי וחוטי חשמל .
לכל מוצר חשמלי יש שתי נקודות חיבור .
למקור אנרגיה חשמלית יש שתי נקודות חיבור.
כדי להפעיל את המוצר החשמלי יש לחבר את נקודות החיבור של המוצר החשמלי לנקודות החיבור של מקור החשמל באמצעות חוטים מוליכים . מצב כזה נקרא "מעגל חשמלי סגור ".
כדי להפעיל שני מוצרי חשמל בו זמנית , יש לחבר את ההדקים של כל מוצר להדקים של מקור החשמל .
אם מפסיקים את רצף המוליכים שבין מרכיבי המעגל החשמלי , המוצר החשמלי לא יפעל . מצב כזה נקרא "מעגל חשמלי פתוח ".

כדי להפעיל את המוצר החשמלי יש לחבר את נקודות החיבור של המוצר החשמלי לנקודות החיבור של מקור

 

פנס