אנרגיה בפעולה פרק ראשון חשמל בפעולה שיעור 1

 

מוצרים חשמליים הם מוצרים המבצעים פעולה בעזרת אנרגיה חשמלית
אנו משתמשים באנרגיה חשמלית לחימום, קירור, תנועה, הפעלת מכשירים ועוד.
מכשיר חשמלי הוא מכשיר, הפועל באמצעות זרם חשמלי.

אסור לבצע ניסויים בחשמל שמספקת חברת החשמל.

 

פנס