אנרגיה בפעולה פרק ראשון חומרי דלק שיעור 5

 

חומרי דלק הם חומרים בעירים. בזמן בעירתם הם פולטים חום ולפעמים אור.
חומרי דלק מספקים לנו אנרגיה.
באנרגיה של חומרי דלק אנו משתמשים לבישול, תאורה, חימום, הפעלת מכוניות.
לבעירה דרושים שלושה תנאים – משולש האש: חומר דלק, הצתה, וחמצן.
על מנת לכבות שריפה יש להרחיק את אחד הגומרים ממשולש  האש
לבעירת חומר דלק יש תוצרי לוואי (פיח, עשן ואפר) שמזהמים את הסביבה.
חשוב להשתמש בתבונה בחומרי דלק, על מנת להקטין את הזנק הסביבתי.

 

מנוענפטאשמכונית