אנרגיה בפעולה פרק ראשון חומרי דלק שיעור 4

 

הדרכים הנכונות לכיבוי שריפה הם:
מרחיקים מאזור הדליקה חומרים בעירים, שטרם נשרפו. (כיבוי הגז, הרחקת החומר,
מונעים הספקת חמצן על-ידי כיסוי בחול או במטפה.
מקררים את החומר הבוער על-ידי התזת מים. (חשוב לדעת שאין משתמשים במים לכיבוי דלקות של חומרים הצפים על המים כמו שמן, נפט ובנזין.

בצד התועלת, שיש לאדם מבעירת חומרי דלק, נגרם גם נזק מבעירה זו. לעיתים מתקבלים עשן פיח ואפר המלכלכים את הסביבה ואת האוויר שאנו נושמים.

מטף