אנרגיה בפעולה פרק ראשון חומרי דלק שיעור 3

 

כדי שתתרחש בעירה דרושים שלושה תנאים הנקראים משולש האש.
חייב להיות חומר היכול לבעור (חומר בעיר).
חייבם להצית את החומר.
חייב להימצא חמצן (המצוי באוויר).
הצתה פירושה חימום החומר עד שהוא מתלקח.
חמצן נמצא כל הזמן באוויר.
אש נחנקת ללא חמצן.
יש להבעיר חומרי דלק כדי להשתמש בהם.


משולש האש
מתוך האתר לומדים על בטוח