כתה ג מפגשים עם צמחים שיעור 8

הצמח משיג את צורכי הקיום שלו מן הסביבה: את המים ואת החומרים הממומסים בהם - מן הקרקע, חמצן וחומרים נוספים מן האוויר, ואת האור מן השמש.

בעזרת הטכנולוגיה האדם מספק לצמחי- תרבות את צורכי הקיום הדרושים להם: מים וחומרים , אור, אוויר וטמפרטורה מתאימה.

מחזור החיים של הצמח כולל את השלבים הבאים: נביטה, צמיחה, פריחה, יצירת פרות וזרעים, הפצת פרות וזרעים.