כתה ג מפגשים עם צמחים שיעור 7

צמחים מפיצים פירות וזרעים בדרכים שונות : על ידי הרוח , על ידי המים , על ידי בעלי חיים , על ידי הצמח עצמו ועל ידי האדם .
מחזור החיים של הצמח כולל את השלבים הבאים : נביטה , צמיחה , פריחה , יצירת פירות וזרעים , הפצת פירות וזרעים .
צמחים מתרבים בדרך של יצירת זרעים על צמח אחר.
האדם פיתח זנים של פירות מאכל, שאין בהם זרעים, לדוגמה: ענבים, אבטיחים ועוד.
האדם מגדל צמחים גם כדי לקבל מהם זרעים לצורך גידול צמחים חדשים.